Xin  lưu ý :
có giải tội trước giờ lễ 30 phút 
Wiesbaden  11g45 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Josef,
  Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
  Linh mục dòng Xitô dâng thánh lễ
Pforzheim 14g30 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Elisabeth
  Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken
  Cha Tuyên úy dâng thánh lễ
Frankfurt-Niederrad 15g30 ngày thứ Bảy 07.09.2019
  Kirche Mutter vom Guten Rat
  Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad
Limburg 10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg
  Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn
  Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg
Haltingen 16g00 ngày 14.09.2019 nhà thờ St. Maria,
   Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
CĐ tổng hợp tĩnh tâm 16g00 ngày 15.09.2019 thờ St. Anna,
  Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
Karlsruhe 14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus
  Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
Mannheim 14g30 ngày 22.09.2019 nhà thờ St. Pius, 
  Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
Großzimmer 15g00 ngày 29.09 nhà thờ  St. Bartholomäus
  Thánh lễ tạ ơn Kỷ Niệm Bí Tích Hôn Phối
Breuberg 12g30  ngày 03.10.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus, 
  Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad
Freiburg 12g00 ngày 06.10.2019 nhà thờ St. Andreas, 
  Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Sigmaringen 12g00  ngày 13.10.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Haiger 16g00 ngày 19.10.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
Wiesbaden  11g45 ngày 20.10.2019 nhà thờ St. Josef,
  Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
Rosbach 14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael, 
  Preulgasse 27, 61191 Rosbach.
  Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Frankfurt 14g30 ngày 27.10.2019 thờ St. Anna,
  Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
Herxheim 11g00 ngày 01.11.19 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim
Karlsruhe 14g30 ngày 03.11.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus
  Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
Mannheim 14g30 ngày 10.11.2019 nhà thờ St. Pius, 
  Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
Pforzheim 14g30 ngày 17.11.2019 nhà thờ St. Elisabeth
  Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken
Haltingen 16g00 ngày 23.11.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein