Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho một đời sống cầu nguyện

Chúng ta cầu nguyện cho mối tương quan riêng tư của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và một đời sống cầu nguyện.

 

Xem tiếp ...