1. Xưng tội, nhận ơn tha thứ và quyết tâm sống thánh thiện, từ bỏ tất cả tội lỗi,

2. Dự thánh lễ và rước lễ,

3. Cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng, vì ngài mở kho tàng, đó là sự thương khó của Chúa Giêsu và…

Xem tiếp ...

Trong thư gửi cho Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Cổ Võ Tân Loan Báo Tin Mừng, Đức Phanxicô đã định như sau:

  1.  Những ai làm một trong những việc của lòng thương xót - "14 mối thương người" - thì chắc chắn được…

Xem tiếp ...

Heiliges Jahr solle "Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes" ermöglichen.

 Das Jahr sollte für alle Gläubigen ein "echter Moment der Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes" und seines Verzeihens sein, schrieb er in einem am Dienstag verbreiteten Brief. Der Ablass, der mit einem Pilgergang durch die Heilige Pforte verbunden ist, könne nicht…

Xem tiếp ...

THÁNG GIÊNG
Ý chung: Cầu cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, mang lại các kết quả hoà bình và công lý.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại,…

Xem tiếp ...