Nhân dịp thánh lễ 19.12

 

Con xin thay mặt cho các bạn trẻ, Nhóm TNCG trên toàn nước Đức, xin nói lên lời… chân thành cám ơn Cha. Cha đã luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con, như người Cha Linh Hướng trong suốt thời gian qua. Cha…

Xem tiếp ...