36 các ông còn đang nói, thì chính Đức Giesu đứng giữa các ông và bảo: „Bình an cho anh em!“ 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: „Sao anh em lại hoảng hốt? Sao lòng anh  em còn ngờ vực? 29 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có thịt như anh em thấy Thầy có đây? 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông coi 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: „Ở đây anh  em có gì ăn không?“ 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.“ (Lc 24, 36-43)

Chúa Giêsu sống lại từ trong ngôi mộ đá, Người trở về để giao hòa với các môn đệ, vì Người yêu thương vô tận các môn đệ, dù các ông đã phản bội Thầy,  bỏ chạy tứ tán khi Thầy bị bắt, bị lên án, đánh đập, vác cây thập giá lên núi Calvario.  

Khi Thầy hiện ra trong căn phòng, nơi các ông đang ở với nhau, các ông còn sợ hãi vì tưởng là ma thì Ngài chứng thực cho họ thấy Ngài sống lại thật “nhìn chân tay Thầy coi…… ma đâu có thịt như anh em thấy Thầy có đây“  Ngài mang những vết thương từ đinh đóng ở tay chân và cạnh sườn để chứng thực tình yêu Ngài đối với các tông đồ, Ngài chữa lành vết thương, tha thứ, cứu rỗi họ và cả nhân loại.

Các tông đồ tuy vẫn còn ngỡ ngàng trong giây phút đầu, song cũng vui mừng được Thầy sống lại thật, trở về tha thứ tất cả những tội lỗi, những bất toàn của các ông, đồng thời Thầy cũng tha tất cả tội lỗi cho nhân loại.

Vậy chúng ta hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng mà hòa giải với chính mình, với chính Chúa, với những người chung quanh. Hãy giao hòa với Thầy Giêsu để được phúc, hưởng tất cả mọi sự khó khăn ngược đãi và ân sủng sự sống đời đời.

 Lạy Thầy Giêsu, con xin theo Thầy đến cùng, sẽ chia ngọt xẻ đắng với Thầy để được khi  „gieo xuống là thân xác có sinh khí, trỗi dậy là thân xác có thần khí“. Amen.

 Nguyễn

 

 Phero: „Thầy coi, chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy“. Giesu: Chẳng ai từ bỏ mọi sự vì Thầy và vì Tin Mừng mà lại không được gấp trăm ở đời này và đời sau kể cả sự khó khăn ngược đãi và sự sống vĩnh cửu. Mc 10,28-31

Ga 20, 11-18 Giesu hiện ra với Magdalena

Mới tảng sáng, trời còn tối, bà Maria Magdalena đi ra mộ, thấy tảng đá đã lăn ra, bà chạy về báo cho các môn đệ rồi lại chạy ra  đứng bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ 12 thì thấy hai thiên thần măc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài Đức Giesu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên Thần hỏi bà: „Này bà sao bà khóc? Bà thưa: „Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu. 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đực Giesu đứngđó, nhưng bà không biết là Đức Giesu…..

Nhưng khi Đức Giesu gọi tên bà thì bà nhận ra Thầy mình bà lên tiếng: Rapbuni = Lạy Thầy.

Giesu: Thôi đừng giữ Thầy nữa vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Thầy cho môn đệ Thày biết là Thầy sống lại rồi và báo tin Thầy sẽ về cùng Chúa Cha. Bà Magdalena mừng quá chạy về báo tin cho các môn đẹ và kể lại những điều bà chứng kiến.(Theo ntt nhận xét thì phải cầu nguyện với đoạn này trước rồi mới đến  đoạn Lc. 24, 36-43)

Làm hòa với Chúa trong tình yêu thì mới có can đảm rao truyền Tin Mừng của Chúa được. Yêu và bình an thì mới rộng mở lòng mình ra mà giao hòa và rao giảng như Magdala. Trên đường rao giảng cho toàn thể nhân loại thì sẽ gặp nhiều gian nan, nhiều vấn nạn nên luôn phải giữ lòng bình tâm giao hòa với người và sự vật đó.