Đức Giêsu nói: „đem phiến đá này đi“ (Ga 11, 39a)

***

Thầy yêu dấu của con,

Thầy biết con hơn con biết con. Thầy nói với con: Đem phiến đá này đi“.

Thầy muốn con phải nhìn lại tận đáy sâu tâm hồn, xem con còn chôn dấu những phiến đá nào làm cho cuộc sống con nặng nề, không vui vẻ, không bình an hạnh phúc để Thầy cứu chữa cho.

Thầy muốn giúp con đem những phiến đá đã ngăn cản tình yêu của Thầy với con, những phiến đá:

  • Phiến đá lớn nhất con còn chôn dấu là con hờn giận một người thân.
  • Phiến đá thứ hai là sự cứng đầu của con,
  • Phiến đá thứ ba là sự lười biếng cầu nguyện,
  • Phiến đá thứ tư là sự mê đắm chuyện thế gian,
  • Phiến đá thứ năm là không khiêm nhường
  • Phiến đá thứ sáu là không bác ái sẻ chia như bà góa trong Phúc Âm
  • Phiến đá thứ bảy không yêu thương đủ như ý Thầy
  • Phiến đá thứ tám là sự nhát đảm khi thấy sự xấu mà không dám ngăn cản.

Nó chính là những phiến đá nặng nề, lấn cấn lâu nay ngăn cản tình yêu của con đối với lòng thương xót của Thầy.

Thầy sẽ ban cho con một trái tim mới, Thầy sẽ đặt thần khí mới vào lòng con (Ez 36,26) với điều kiện con con phải khoét rỗng chính lòng con thì Thần Khí của Thầy mới có nơi ngự trị.

 Lạy Thầy, con xin hứa sẽ đem hết những phiến đá này rời khỏi con để mời Thầy vào nhà con. Amen.

Elisabeth Nguyễ