Nền tảng để xây dựng một gia đình, một nhóm, một cộng đoàn là tình yêu thương. Nơi nào có tình yêu thương nơi đó có Đức Chúa Trời, nơi đó có tình Hiệp Nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa „là anh em thương yêu nhau như Thầy yêu thương anh em“. Để thể hiện một tình yêu đích thực của Kitô hữu, chúng ta cần:

  • Tình yêu của một Thiên Chúa nhập thế, nhập thể làm người trần gian, đến sống với con người chúng ta.
  • Tình yêu của Chúa Giêsu bị đóng đinh, bị khổ nạn, chết trên thập giá để cứu chuộc tội lỗi cho con người. Tình yêu cao cả Thiên Chúa phục sinh để giải thoát nhân loại.
  • Tình yêu mạnh mẽ và ân ban của Chúa Thánh Thần.
  • Tình yêu êm ái dịu dàng của Mẹ Maria. Mẹ Thiên Chúa.

Chính tình yêu này được bao phủ tràn đầy ân ban của Thiên Chúa Ba Ngôi, mời gọi và tác động mọi người sống thân mật và hài hòa với nhau trong gia đình, nhóm, cộng đoàn. Chính tình yêu này ban bố cho mọi người lệnh truyền phải thương yêu nhau như Ngài đã yêu, nghĩa là phải quy tụ nhau thành nhóm, thành cộng đoàn kết hiệp với nhau và với Chúa để sống tình yêu thương, gắn bó như anh em trong một gia đình.

Chính tình yêu này Chúa Thánh Thần sẽ tác động mỗi người phải dấn thân như  Chúa Giêsu xuống thế, đi vào trần gian sống với chúng ta, theo chu kỳ NHẬP THẾ - TỬ NẠN – PHỤC SINH. Chúng ta được mời gọi hay đúng hơn là chúng ta phải „ra đi lên đường dấn thân“ chấp nhận những khó khăn khổ ải, bị ganh ghét bách hại thậm chí bị tù đày v.v… vì danh Giêsu để rồi sẽ được phục sinh cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Một gia đình, một nhóm, một cộng đoàn không xây dựng trên tình yêu Chúa sâu sắc bằng Lời Chúa, và không trên tình huynh đệ, tình đồng loại, thì sẽ không tồn tại vững chắc và không sinh hoa kết quả. Gia đình, nhóm, cộng đoàn đó, tất cả chỉ là hình thức bề ngoài gượng ép, còn bên trong chỉ là tạm bợ, che đậy, bè phái, chia rẽ.

Tình yêu vô cùng quý gía của Thiên Chúa được chiếu qua ánh sáng của Chúa Giêsu phải được sức mạnh của Chúa Thánh Thần thể hiện rõ rệt trong từng cá nhân, mỗi cá nhân phải là một Kitô hữu sống động phản ảnh Tin Mừng Chúa Kitô, thì mới có thể hài hòa trong cộng đoàn và tình yêu đó phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện trong tình huynh đệ đoàn kết, thì cơ sở mới có thể tăng trưởng sống động theo ý Chúa.

  • Khi ấy gia đình: cha mẹ yêu thương nhau, săn sóc nhau, tin tưởng nhau, các con cái mới trên thuận dưới hòa, vui vẻ  trong tình yêu thương của Chúa,
  • Các nhóm và cộng đoàn mới phát triển được tình huynh đệ dồi dào như  ý Chúa muốn, nhóm viên mới có thể nâng đỡ nhau sống đức tin, cầu nguyện với nhau, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, săn sóc nhau khi đau khổ hay ốm bịnh v. v...

 Cứ dấu hiệu thương yêu ấy mà gia đình, nhóm và cộng đoàn được đánh giá là mạnh hay yếu. Chính Lời Chúa là điểm xuất phát, điều động và nuôi dưỡng tình yêu này trong gia đình, trong các nhóm và trong cộng đoàn. Tất cả trở thành cái nôi nuôi dưỡng tình yêu và lửa mà Chúa Giêsu ném xuống thế gian sẽ sưởi ấm cho tình yêu này phát sinh và triển nở. Nếu thực sự mỗi Kitô hữu, mỗi gia đình, nhóm, cộng đoàn sống được như vậy thì „cái tôi“ cá nhân và „cái tôi tập thể“ sẽ không có cơ hội phát sinh.

Ước mong thay! Xin Thiên Chúa Ba Ngôi soi sang cho những người lãnh đạo trong gia đình, trong nhóm, trong cộng đoàn được sống đúng tinh thần khắc khổ, khó nghèo và chân thật như Chúa Giêsu, biết bỏ “những cá tôi cá nhân và cái tôi tập thể” để dìu dắt gia đình, nhóm, cộng đoàn mỗi ngày mỗi nên đẹp Ý Ngài HƠN. Amen.

Elisabeth Nguyễn (18.7.2020)