Xin lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

Haltigen

16:00 giờ ngày 02.09.2017 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11g45 ngày 03.09.2017 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Frankfurt

15g30 ngày thứ Bảy 09.09.2017 Frauenfriedenkirche

Zeppelinallee 101, Frankfurt-Bockenheim.

Pforzheim

14g30 ngày 10.09.2017 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Laiz

12g00 ngày 17.09.2017 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Karlsruhe

14g30 ngày 24.09.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut.

Mannheim

14g30 ngày 01.10.2017 nhà thờ Maria Königin

Hermsheimer Str. 79, 68163 Mannheim

Breuberg

12g30 ngày 03.10.2017 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

Frankfurt

14g30 ngày 08.10.2017 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Haiger

16g00 Ngày 14.10.2017 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

Wiesbaden

11g45 Ngày 15.10.2017 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

Haltingen

16:00 giờ ngày 21.10.2017 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11g45 ngày 22.10.2017 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Bonames

16g00 ngày 28.10.2017 Nhà thờ Sankt Lioba

Ben Gurion Ring 16a, 60437 Frankfurt

Lễ giỗ đặc biệt cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm

Karlsruhe

14g30 ngày 05.11.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut

Mannheim

14g30 ngày 12.11.17 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Sigmaringen

12g00 ngày 19.11.2017 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Pforzheim

14g30 ngày 26.11.2017 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Buckenberg

Haiger

16:00 giờ ngày 02.12.2017 nhà thờ Herz Mariä,

Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach

Mannheim

14g30 ngày 03.12.17 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

Haltingen

16:00 giờ ngày 09.12.2017 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

Freiburg

11g45 ngày 10.12.2017 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

Wiesbaden

16:00 giờ ngày 16.12.2017 (thứ Bảy)

Nhà thờ Mariä Heimsuchung

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck

Frankfurt

14g30 ngày 17.12.2017 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.

Breuberg

12g30 ngày 25.12.2017 nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad

Flörsheim

13:00 giờ ngày 26.22.2017

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng

Sau Thánh Lễ không vào hội trường.

Chúc mừng và chia tay tại sân nhà thờ.

Sigmaringen

12g00 ngày 31.12.2017 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

Karlsruhe

14g30 ngày 07.01.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut