Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

 

 

 

Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

Herxheim

11g00 ngày 01.11.2021 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim

 

Haiger

Ngày 07.11.2021 nhà thờ Maria Himmelfahrt

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

 

Mannheim

15g00 ngày 14.11.2021 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

 

Sigmaringen

12g00  ngày 21.11.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Schöneck

Ngày 27.11.2021 tại nhà thờ Heilig Kreuz

Burghohl 4

61137 Schöneck-Büdesheim

Thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam

 

Haiger

Ngày 28.11.2021 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

Linh mục dòng Xito dâng lễ.

 

Pforzheim

14g30 ngày 28.11.2021 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

Cha Tuyên úy dâng lễ

 

Haltingen

ngày 04.12.2021 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

16g00  Giải Tội

17g00  Thánh Lễ

 

Karlsruhe

14g30 ngày 05.12.2021 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Freiburg

ngày 12.12.2021 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

10g00 Giải Tội

11g00 Thánh Lễ

 

Wiesbaden

ngày 19.12.2021 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

09g00  Giải Tội

10g00  Thánh Lễ

Cha Tuyên Úy dâng lễ 1

 

Frankfurt

ngày 19.12.2021 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

13g00 Giải Tội

14g30 Thánh Lễ.

Cha Tuyên Úy dâng lễ 2

 

Flörsheim

14g30 ngày 25.12.2021 Nhà thờ St. Gallus

Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim

 

Breuberg

14g30  ngày 26.12.2021  nhà thờ St. Karl Boromäus,

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt

 

Mannheim

15g00 ngày 01.01.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

 

Sigmaringen

12g00  ngày 02.01.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Haiger

Ngày 09.01.2022 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

 

Frankfurt

ngày 16.01.2022 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

13g00 Giải Tội

14g30 Thánh Lễ.

 

Pforzheim

14g30 ngày 23.01.2022 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

 

Haltingen

ngày 29.01.2022 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

16g00  Giải Tội

17g00  Thánh Lễ

 

Karlsruhe

14g30 ngày 30.01.2022 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Freiburg

ngày 06.02.2022 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

10g00 Giải Tội

11g00 Thánh Lễ

 

Wiesbaden

ngày 13.02.2022 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

09g00  Giải Tội

10g00  Thánh Lễ

Linh mục dòng Xito dâng lễ.

 

 

Haiger

Ngày 13.12.2022 nhà thờ Herz Jesu

Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg

13g30  Giải Tội

14g30  Thánh Lễ

Cha Tuyên úy  dâng lễ.

 

Mannheim

15g00 ngày 20.02.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

 

Sigmaringen

12g00  ngày 27.02.2021  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen