Nhà Mẹ Lavang tại Thánh Địa Fatima Bồ Đào Nha đang trong tiến trình xây dựng

Đức Mẹ Lavang và Đức Mẹ Fatima là nhịp cầu nối kết Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Fatima và cũng là nhịp cầu nối kết Đoàn con Việt Nam hải ngoại.

nhaMeLavang2

Video giới thiệu 'Nhà Mẹ Lavang tại Thánh Địa Fatima Bồ Đào Nha'

Radio Vatican News

Tägliches Evangelium

02. Dezember 2023 : Samstag der 34. Woche im Jahreskreis
Hl. Luzius
Buch Daniel 7,15-27.

Ich, Daniel, war im Geist bekümmert, und was mir vor Augen stand, erschreckte mich.
Ich wandte mich an einen der Umstehenden und bat ihn, mir das alles genau zu erklären. Er deutete mir die Vorgänge und sagte:
Diese großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten vier Könige, die sich auf der Erde erheben werden.
Das Königtum aber werden die Heiligen des Höchsten erhalten und sie werden es behalten für immer und ewig.
Dann wollte ich noch Genaueres über das vierte Tier erfahren, das Tier, das anders war als alle anderen, ganz furchtbar anzusehen, mit Zähnen aus Eisen und mit Klauen aus Bronze, das alles fraß und zermalmte, und was übrig blieb, mit den Füßen zertrat.
Auch wollte ich Genaueres erfahren über die zehn Hörner an seinem Kopf und über das andere Horn, das emporgewachsen war und vor dem die drei Hörner abgefallen waren, das Horn, das Augen und einen Mund hatte, der anmaßend redete, und das schließlich größer als die anderen zu sein schien.
Ich sah dieses Horn gegen die Heiligen kämpfen. Es überwältigte sie,
bis der Hochbetagte kam. Da wurde den Heiligen des Höchsten Recht verschafft und es kam die Zeit, in der die Heiligen das Königtum erhielten.
Der Engel antwortete mir: Das vierte Tier bedeutet: Ein viertes Reich wird sich auf der Erde erheben, ganz anders als alle anderen Reiche. Es wird die ganze Erde verschlingen, sie zertreten und zermalmen.
Die zehn Hörner bedeuten: In jenem Reich werden zehn Könige regieren; doch nach ihnen kommt ein anderer. Dieser ist ganz anders als die früheren. Er stürzt drei Könige,
er lästert über den Höchsten und unterdrückt die Heiligen des Höchsten. Die Festzeiten und das Gesetz will er ändern. Ihm werden die Heiligen für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit ausgeliefert.
Dann aber wird Gericht gehalten. Jenem König wird seine Macht genommen; er wird endgültig ausgetilgt und vernichtet.
Die Herrschaft und Macht und die Herrlichkeit aller Reiche unter dem ganzen Himmel werden dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.

Buch Daniel 3,82.83.84.85.86.87.

Preist den Herrn, ihr Menschen;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Israeliten;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr seine Priester;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!

Preist den Herrn, ihr seine Knechte;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Geister und Seelen der Gerechten;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Demütigen und Frommen;
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!

Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas - Lk 21,34-36.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch in acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht,
wie eine Falle; denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen.
Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt!

Standhaft bleiben durch das Gebet

Um euch, meine Brüder, die Macht des Gebets zu zeigen und die Gnaden, die es euch vom Himmel herabzieht, sage ich euch, dass alle Gerechten nur durch das Gebet die Freude hatten, durchzuhalten.

Das Gebet ist für unsere Seele das, was der Regen für die Erde ist. Ihr könnt ein Land düngen, soviel ihr wollt; wenn der Regen ausbleibt, wird alles, was ihr tut, nichts nützen. Ebenso könnt ihr gute Werke tun, so viel ihr wollt; wenn ihr nicht oft und in rechter Weise betet, könnt ihr nicht gerettet werden. Denn das Gebet öffnet die Augen unserer Seele; es lässt sie die Größe ihres Elends spüren, ihre Schwäche fürchten und die Notwendigkeit empfinden, sich an Gott zu wenden. Der Christ verlässt sich in allem auf Gott allein und nicht auf sich selbst. Ja, meine Brüder, nur durch das Gebet haben alle Gerechten durchgehalten. […]

Meine Brüder, erkennen wir nicht selbst, dass wir, sobald wir unser Gebetsleben vernachlässigen, sofort den Geschmack an den Dingen des Himmels verlieren: Wir denken nur noch an die Erde; und wenn wir das Gebet wieder aufnehmen, dann spüren wir, wie der Gedanke und das Verlangen nach den Dingen des Himmels in uns wieder aufleben. Ja, meine Brüder, wenn wir glücklich sind, in der Gnade Gottes zu sein, dann werden wir entweder zum Gebet Zuflucht nehmen, oder wir können sicher sein, dass wir nicht lange auf dem Weg zum Himmel ausharren werden.

Tin tức GH hoàn vũ

Học Hỏi Giáo Lý

 • Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm A(04.10.2023)
  Người thợ vườn nho là hình ảnh mỗi người chúng ta, Thiên Chúa đã trao cho làm sở hữu một vườn nho, chính là trí khôn, khả năng, tài năng, của cải, vật chất, để mỗi người đem hoa lợi, đem lợi nhuận về cho Chúa. Ngài luôn tôn trọng con người, luôn để cho mỗi người có quyền định đoạt, sắp xếp, bố trí công việc tùy theo tài trí Thiên Chúa đã ban cho mỗi người.
 • Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật 27 thường niên A(03.10.2023)
  Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông:...
 • Thánh Kinh bằng hình: Lễ Đức Mẹ Mân Côi(27.09.2023)
  Mẫu gương tuyệt vời trong việc đáp tiếng “xin vâng,” đó chính là Mẹ Maria. Cả cuộc đời Mẹ gói trọn trong hai tiếng “xin vâng.” Mẹ xin vâng theo lời sứ thần truyền tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Trung thành với lời “xin vâng” tiên khởi đó, Mẹ ghi nhớ và “suy đi nghĩ lại” trong lòng mọi việc xảy đến trong cuộc đời Mẹ để khám phá thánh ý Chúa ẩn chứa trong đó.
 • Vui học Thánh Kinh Lễ Đức Mẹ Mân Côi(26.09.2023)
  Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
 • Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm A(20.09.2023)
  “Hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” câu chuyện muốn đề cao mối quan tâm của gia chủ đối với những người “ở không, đang đứng ngoài chợ”. Gia chủ không cần biết tới công việc của mình cho bằng quan tâm đến tình trạng thất nghiệp của những người thợ.
 • Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật 25 thường niên A(19.09.2023)
  "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."
 • Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 24 Thường niên năm A(13.09.2023)
  Thập giá là một dụng cụ người Rô-ma dùng để hành hình người phạm tội nặng mà không phải là công dân Rô-ma. Vậy mà Thiên Chúa đã dùng nó làm công cụ cứu độ và diễn tả tình yêu của Ngài với con người. Vì yêu con người, Ngài đã trao ban cho chúng ta điều quý giá nhất là chính Người Con Duy Nhất của Ngài: Đức Giê-su.
 • Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật 24 thường niên A(12.09.2023)
  Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

Lễ Giáng sinh toàn vùng 03.01.2016