Xin   lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút
Herxheim 11g00 ngày 01.11.19 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim
Pforzheim 14g45 ngày 04.11.2018 nhà thờ St. Elisabeth
  Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken
Haltingen 16:00 giờ ngày 10.11.2018 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
Mannheim 14g30 ngày 11.11.2018 nhà thờ St. Pius,
  Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
Freiburg 12g15 ngày 18.11.2018 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Sigmaringen 12g00   ngày 25.11.2018 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Haiger 16g00 ngày 01.12.2018 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
Karlsruhe 14g30 ngày 02.12.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus
  Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
Haltingen 16:00 giờ ngày 08.12.2018 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
Freiburg 11g45 ngày 09.12.2018 nhà thờ St. Andreas,
  Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Wiesbaden 16:00 giờ ngày   (thứ Bảy) 15.12.2018
  Nhà thờ Mariä Heimsuchung
  Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck
Pforzheim 14g30 ngày 16.12.2018 nhà thờ St. Franziskus
  Franziskus Str. 3, 75175 Pforzheim
Frankfurt 14g30 ngày 23.12.2018 thờ St. Anna,
  Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.
Breuberg 14g30 ngày 25.12.2018 nhà thờ St. Karl Boromäus,
  Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad
Flörsheim 13:00 giờ ngày 26.12.2018
  Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim
  Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng
  Sau Thánh Lễ không vào hội trường.
  Chúc mừng và chia tay tại sân nhà thờ.
Sigmaringen 12g00 ngày 29.12.2018 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
Mannheim 14g30 ngày 30.12.2018 nhà thờ St. Pius,
  Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
Wiesbaden 11g45 ngày 06.01.2019 nhà thờ St. Josef,
  Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden
Haiger 16g00 ngày 19.01.2019 nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger
Frankfurt 14g30 ngày 20.01.2019 thờ St. Anna,
  Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen
Freiburg 11g45 ngày 27.01.2019 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg
Pforzheim 11:30 Uhr ngày 10.02.2019 nhà thờ St. Elisabeth
  Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken
Haltingen 16:00 giờ ngày 16.02.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
Karlsruhe 14g30 ngày 17.02.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus
  Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut
Mannheim 14g30 ngày 17.02.2019 nhà thờ St. Pius,
  Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
Sigmaringen 12g00 ngày 24.02.2019 nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen