Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút

Wiesbaden

11g45 ngày 06.01.2019 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

 

Haiger

16g00 ngày 19.01.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Frankfurt

14g30 ngày 20.01.2019 thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

Freiburg

11g45 ngày 27.01.2019 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

 

Flörsheim

13:00 giờ ngày 03.02.2019

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Thánh Lễ mừng Tết Nguyên Đán toàn vùng

 

Pforzheim

11:30 Uhr ngày 10.02.2019 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken

 

Haltingen

16:00 giờ ngày 16.02.2019 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Karlsruhe

14g30 ngày 17.02.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Haiger

16g00 ngày 23.02.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Mannheim

14g30 ngày 24.02.2019 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Sigmaringen

12g00  ngày 24.02.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen