Trong sâu thẳm của nội tâm mỗi người đều có một đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, tuy cuộc sống bên ngoài của họ, ta không thấy thể hiện dấu hiệu đời sống bên trong cung lòng của họ, họ bị coi là người vô thần.

Với Kitô…

Xem tiếp ...