Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

01

+

CHÚA NHẬT. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

03

 

Thứ Ba. Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su

1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34.

06

 

Thứ Sáu. LỄ HIỂN LINH

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

08

+

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

15

+

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

17

 

Thứ Ba. Thánh An-tôn, viện phụ

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

20

 

Thứ Sáu. Thánh Fabiano / Sebastiano

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

21

 

Thứ Bảy. Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Kết thúc năm Âm Lịch Nhâm Dần

22

+

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Tết Nguyên Đán Quý Mão

24

 

Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salesio

Dt 10, 1-10; Mc 3, 31-35

25

 

Thứ Tư. THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Cv 9,1-22; Mc 16,15-18.

26

 

Thứ Năm. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô

Tt 1,1-5; Lc 10,1-9.

28

 

Thứ Bảy. Thánh Tô-ma A-qui-nô

Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41

29

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Xp 2,3;3.12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

31

 

Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco.

Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.