Vùng Trung và Tây Nam Đức chúng ta đã có trang mạng trên Internet. Trang mạng này có địa chỉ là: www.congdoanconggiao.de .Anh chị em có thể vào trang mạng để tìm hiểu Giáo Lý Hội Thánh và cập nhật các tin tức cộng đoàn. Xin cám ơn…

Xem tiếp ...

Xin các anh chị em trong cộng đoàn có trách nhiệm dọn thánh lễ cũng như những người trong các ban đọc sách thánh ghi lại địa chỉ trang Mạng rất ích lợi sau đây:

http://kinhthanhchomoinguoi.org/kt-trong-pv/. Địa chỉ này cung cấp các bài đọc thánh lễ từng ngày, và…

Xem tiếp ...

Nghi thức tuyên Thệ của cộng đoàn Frankfurt

Ngày Chúa Nhật 26.10 trong thánh lễ cộng đoàn Frankfurt đã có nghi thức Tuyên Thệ và Sai Đi để 5 anh chị em ban Đại Diện bắt đầu sứ mệnh của mình trong sự che chở của Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và đánh dấu sự sát cánh đồng…

Xem tiếp ...

Cha tuyên úy sẽ dâng thánh lễ dịp lễ các Linh Hồn 02.11.2014 tại tu viện St. Gabriel của dòng Cát Minh Hainburg lúc 11g30. Có thể đây là cơ hội cuối cùng để cộng đoàn chúng ta dâng lễ cùng với Sơ Immaculata trước khi tu viện đóng cửa.Những…

Xem tiếp ...

Trong thời gian từ thứ Năm 23.10 đến 25.10 một số các bạn trẻ đã gặp gỡ nhau tại tu viện Karmel St. Gabriel. Các bạn đã muốn thực tập đức bác ái cách cụ thể bằng các dành thời giờ lao động để giúp Sơ Immaculata Hiền Thơ dọn dẹp lau chùi tu viện.

Xem tiếp ...