Các nữ tu Karmelitinnen từ giã Tu Viện Karmel St. Gabriel

Nữ Tu Immaculata Hiền Thơ sẽ cùng với các nữ tu Karmelitinnen từ giã Tu Viện Karmel St. Gabriel tại Hainburg vào tháng 10 sắp tới sau 65 năm phục vụ. Sơ Hiền Thơ có gởi cho cộng đoàn chúng ta lời mời đến đọc Kinh Chiều Trọng Thể cũa…

Xem tiếp ...

Cha Lê Phan và  2 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh thăm Frankfurt
Cha Stefan Lê Phan sẽ đến thăm Frankfurt cùng với 2 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh từ Việt Nam sang: Sơ Maria Trần Thị Ngọc Lan và Sơ Maria Nguyễn Thị Vinh. Vì thời gian eo hẹp, các Sơ phải về Việt Nam ngày 15.10 nên cha Stefan…

Xem tiếp ...

Họp mặt giới trẻ 23.10.14 - 25.10.14
Họp mặt Mùa Thu của Giới trẻ vùng Trung và Tây Nam Đức 2014

Qua cuộc họp mặt tại Đại Hội Giới Trẻ ngày 12 đến 14 tháng 9 vừa qua tại Nothgottes, nhiều bạn trẻ đã viết thư yêu cầu được tiếp tục họp mặt. Vì vậy cha tuyên úy…

Xem tiếp ...

1. Cộng đoàn Frankfurt đã bầu lại Ban Đại Diện. Ban Đại Diện có nhiệm vụ cùng với cha Tuyên Úy làm thăng tiến Cộng Đoàn Dân Chúa trong đời sống tâm linh đạo đức, thể hiện qua đời sống bí tích và qua các sinh hoạt được gọi là…

Xem tiếp ...