Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

 

Nhận được tin bà Cố Lucienne Đinh Thị Hương về với Chúa ngày 22.02.2015 hưởng thọ 95 tuổi tại Trembley-en-France Pháp Quốc , Cộng Đoàn Công Giáo vùng Trung và Tây Nam Đức xin thành kính phân ưu cùng cha Giuse Nguyễn Trung Điểm.

Xin Chúa đón nhận Bà Cố vào Nước Chúa và an ủi mọi người trong gia quyến của cha. Chúng con xin đóng góp lời kinh của chúng con vào với lời kinh của gia đình cha.

Thành Kính Phân Ưu.

T/m cộng đoàn

Lm Dominik Trần Mạnh Nam

Cao_pho_ba_co_Lucienne_Dinh_Thi_Huong.pdf